والايش

يا تصعيد
نمي‌دانم چه ربطي دارد
با آن‌چيزهايي كه روانكاوان مي‌گويند
ولي «آسمان» يك واقعيت است
بلندي‌طلبي
رفعت‌خواهي
اين‌كه همه‌مان توجه به «بالا» داريم
اصلاً وجود فرهنگ اوج و حضيض
مگر خدا را صدا مي‌كنيم به آسمان نمي‌نگريم
و دست خود را به آن سو نمي‌گشاييم؟!

بچه‌ها هم بلندي‌طلب‌اند
از تولّد
تا بغل كني آرام مي‌شوند
نق مي‌زنند كه از زمين بلندشان كنيدر پاركي نصب كرده‌اند
به تازگي
مجموعه طنابي به هم متصل
منسجم
كار جالبي‌ست
بچه‌ها عاشقش شده‌اندبسيار تلاش كردند
ابتدا دشوار
ترس از افتادن
ولي در نهايت
همه‌شان خود را بالا كشيدند
و از من خواستند
تا عكس بگيرم
تا افتخارشان ثبت شود
افتخاري كه براي خود تصوّر مي‌كردند

آسمان حقيقي‌ست
رفعت آن
ارزش ذاتي آن
و بلندپروازي انسان
ناشي از فطرت
ارتباط با حقيقت
وقتي كلام خدا اين است:

«يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» (سجده:5)
امور اين جهان را از آسمان به سوي زمين تدبير مي‌کند (مكارم)


منبع این نوشته : منبع

گوبلن

گلدوزي ديده
هوس كرده

معمولاً همين است
نه فقط كودكان
بزرگ‌ترها هم
انسان اين‌طور است
خيلي از خواسته‌هايش هوس است
ريشه ندارد
در نيازهايش
مي‌خواهد تجربه كند
بيازمايد
فقط همين
ماندگار نيست در اراده‌اش

مريم گلدوزي مي‌كند
قبلاً اين‌جا نوشته بودم
حكايتش رابه سيداحمد پاسخ دادم:
- فعلاً نمي‌شود
بايد صبر كني
فقط يك كارگاه داريم
مريم گلدوزي‌اش كه تمام شود
كارگاه كه خلاص شود
پارچه در آن مي‌اندازم و مي‌دهم كه تو هم بدوزي!

قبول كرد
اما ناراضي
اين شد كه تصميم ديگري گرفتم
رفتم و گوبلن خريدم
براي هر سه تايشانچند روزي به شدّت مشغول بودند
چند هفته‌اي هم هست كه رها كرده‌اند
دكتر عدالتي مي‌گفت «هابي»
به اين علاقه‌هاي نماندني
آن روزها كه ستاره‌شناسي به ما درس مي‌داد
سال‌هايي كه مؤسسه نجوم مي‌رفتم
سال‌هاي نخست طلبگي
خدا رحمتش كند
راست مي‌گفت
خيلي از خواسته‌هاي انسان هابي‌ست
به قول خودمان «هوس»

چون نياز نيست
ماندني هم نيست
مي‌خواهيم كه فقط عقب نمانيم
ظاهراً از رقابت دنيا
محصول خودپرستي
خودبرترپنداري!


منبع این نوشته : منبع

لطف ِ فرزند ِ بيشتر

عجب
اين‌طور پس بوده
كه قديمي‌ها «فرزندخواه»
امروزي‌ها «فرزندترس» بار آمده‌اند

اين مطلب وقتي به ذهنم آمد
كه بچه‌ها دوره‌ام كردند:
سيداحمد: بابا، اجازه بده برم ماشين رو تميز كنم!
سيده‌مريم: بابا، اجازه مي‌دي امروز توپك خرمايي درست كنم؟!و من اجازه دادم
سيداحمد جاروبرقي كشيد ماشين را
مريم توپك خرمايي درست كرد
و سيدمرتضي
او هم شيشه‌هاي ماشين را
و من
حتي يك قدم از هم جاي خود تكان نخوردم
و البته
سبب خوشحالي فرزندانم نيز شدم
با بزرگداشت‌شان
اين‌كه اجازه دادم كارهاي بزرگانه بكنند!

وقتي حال استغنا به سراغم آمد
حس كردم اين همان حال قُدماي ماست
مردمان سده‌هاي پيش
وقتي فرزند عزّت بود
قدرت بود
و عظمت مي‌آورد
چرا كه «كار» مي‌كرد
و عضوي از نيروي كار خانواده به شمار مي‌رفت
روزگاري
كه فرزند «توليدكننده» بود
كالا يا خدمات
نه فقط «مصرف‌كننده»البته كه امروزي‌ها بايد بهراسند
از داشتن فرزند
هر فرزند به معناي مصرف بيشتر است
براي انسان‌هاي امروز
آدم‌هايي كه تربيت فرزند را فرانگرفته
علمش را ندارند
تجربه‌اش را
و تخصص آن را
ولي فرزند اگر خوب تربيت شود
توليدكننده مي‌شود
و اگر چنين باشد
همه فرزند مي‌خواهند
همه بيشتر مي‌خواهند
چرا نخواهند؟!

تكثير نسل و فرزند بيشتر نياز به شعار ندارد
نياز به تربيت اجتماعي دارد
هر عاقلي وقتي فرزند را كمك‌كار خود ببيند
قطعاً در تكثير آن مي‌كوشد!


منبع این نوشته : منبع
فرزند ,بيشتر ,تربيت ,وقتي ,ماشين ,خرمايي درست ,توپك خرمايي ,بابا، اجازه

انقلاب در ساختارها 6

خبرنگار مي‌تواند
نظام خبرنگاري مي‌تواند
اين تحوّل اگر رقم بخورد
اگر چنين انجمن يك‌دستي شكل بگيرد
گام بعد تغيير نظام آموزش عمومي‌ست
كتاب‌هاي درسي دبستان و دبيرستان
كودكان را كه تغيير دهيم
دهه بعد را متحوّل كرده‌ايم
اركان ارزش‌هاي غيرسرمايه‌داري را
يادشان بدهيم كه حقوق همه انسان‌ها مساوي‌ست
يك‌ساعت كار يك ساعت است
چه براي مدير
چه براي كارمند
نشان دهيم
كه چطور انباشت سرمايه
سرمايه را حاكم بر انسان مي‌كند
حاكم بر انسانيت
تحوّل آغاز مي‌شود
وقتي كودكان اين‌طور پرورش يابند
دشمن با دنياپرستي
دوست با خداپرستي
لازم نيست هر روز مجبورشان به نماز جماعت كنيم
كافيست حقايق عالم را ارتكازشان سازيم

خبرنگار مي‌تواند
او مطالبه اجتماعي پديد مي‌آورد
مطالبه كه جدّي شود
تغيير ساختار سهل مي‌گردد
آموزش عمومي كه تغيير كرد
نسل عوض مي‌شود
ارزش‌هاي نسلي هم

مردم امروز انقلابي هستند
ولي ارزش‌ها
هنوز مادي باقي مانده
به تبع دوران طولاني سلطنت
هزاران سال ماندن در زير يوغ
استثمار شاهان و خوانين
فرهنگ ساخته است
اين فرهنگ هنوز نرفته
ضميمه به بي‌بندوباري پيش از انقلاب
انقلاب آمده
ارزش‌هايش نيامده
شعار هست
فرهنگش نيست
اين را خبرنگار مي‌سازد

خبرنگار نخبه را مجبور مي‌كند
حوزوي و دانشگاهي
اين‌كه حركت كند
اين‌كه طراحي كند
تفكر كند
بسازد
ساختارهاي جديد را
توليد فكر
خبرنگار مي‌تواند
انجمن خبرنگاران مسلمان
يا اتحاديه خبرنگاران انقلابي

حركت نمي‌كند
نخبه تا مجبور نشود
جامعه به فرسايش برده است
مي‌برد
وقتي نخبگان را خرج لحيم مي‌كند
آفتابه‌اي كه اصلش هم ارزش چنداني ندارد
نخبه ديگر فرصتي براي طراحي ساختار انقلاب ندارد
در مؤسساتي پژوهشي كه شبانه‌روز مي‌رويد
حجم نشريات فراواني كه توليد مي‌شود
كثرتي كه وحدت ندارد
جرياني كه بي‌هدف مي‌جوشد و در پراكندگي خود غرق مي‌شود

خبرنگار ماشه تغيير است
ماشه انقلاب فرهنگي
انقلاب در فرهنگ
در ارزش‌ها
در ارزش‌هايي كه ساختار مي‌سازند
ساختارها بر ارزش‌ها استوارند
اشكال پيشنهاد رئيس جمهور سابق همين است
ايشان متوجه اين تلازم نيست
ولي به گمانم رهبري هست
ايشان اين را مي‌فهمد
ايشان فرهنگ‌سازي مي‌كند
همان كه جلساتي را ترتيب داده بودند
كرسي‌هايي براي بيان نظريات
نشست‌هايي براي نظريه‌پردازي
نخبه‌هايي را دعوت نموده
در موضوعات مختلف مجبور به گفتگو
وقتي خبرنگار سر جاي خود نباشد
رهبر خلأ را پر مي‌كند
اما دامنه آن پايدار مي‌ماند؟!
گسترده مي‌شود؟!

نخبگان موج مي‌سازند
اما ميرا
در حاشيه كم‌رنگ مي‌شود
به مرور زمان
خبرنگار ابزار تذكّر است
اگر متحد باشند
مجموعه‌اي پي‌گير
تكرار كنند و تكرار
فرهنگ بسازند

راه ميانه اين است؛
اين ماشه را بايد چكاند
انقلابي كه در فرهنگ «بايد» روي دهد
ساختارهايي كه «بايد» تغيير كنند
«بايد» طراحي گردند!


منبع این نوشته : منبع
تغيير ,انقلاب ,طراحي ,ساختار ,خبرنگار ,مجبور

عشق بر همه عالم

بـه جهـان خرّم از آنم كه جهـان خرّم ازوست
عاشقم بر همه عالم كه همـه عالم ازوست


عشق يعني «وابستگي»
وابستگي به هر آن‌چه كه نيازي را برطرف نمايد
فقط همين
در يك عبارت ساده!

ولي همين وابستگي مراتبي دارد
مرتبه ضعيف آن دوست داشتن است
و مرتبه قوي آن؛
شيدايي و والهي!

پيدايش «نياز» براي رفع «نقص» است
انسان در دنياي محدود
نقص دارد
و «احساس» نقص
درد ايجاد مي‌كند
و رفع نقص
احساس آن
ايجاد لذّت
پس «درد» هُل مي‌دهد
و «لذّت» مي‌كِشد
و اين ابزاري تكويني‌ست
خداوند خلق نموده
تا انسان به «حركت» افتد
و حركت، جوهره رشد انسان
شيوه امتحان
آن‌كه پيش رود برنده
كسي كه بماند باخته

اگر انسان نيازهاي متنوّع دارد
پس عشق‌ها هم متنوّع مي‌شوند
گونه‌گون به تبع نياز

آن‌هايي كه نيازها را تنها مادّي مي‌بينند
هرم مازلو مثلاً
هرمي كه حتي بخش معنوي آن نيز
در خاك ريشه دارد
در خواسته‌هاي دنيويآن‌ها عشق را هم در مراتب نخست آن تعريف مي‌كنند
عشق در يك نگاه
تنها در اين منظومه متصوّر است

نيازهاي انسان سه سطح دارد
و هر سطح نيازمند رافعي
و عشق
حداقل سه معناي مختلف پيدا مي‌كند
سه مرتبه
متناسب با سطوح نياز

نيازهايي كه «اكنون» بايد تأمين گردد
دَم‌دستي‌ترين‌ها
نقص‌هايي كه
همين الآن حس مي‌كند
و اگر تأمين شود
همين الآن
در همين آن
لذّت پديد مي‌آورد
و درد رفع
اين همان عشق در يك نگاه است
همان «جاست اِ گِلَنس»! («just a glance, nothing more»)

چشمش به غذا مي‌افتد
عشق مي‌كند
لذّت مي‌برد
از لقمه‌لقمه آن
وابسته مي‌شود
به غذايي كه دوست دارد
زيرا نيازي را برطرف مي‌سازد
نقصي را
و لذّت به ارمغان مي‌آورد
و دردي را رفع مي‌نمايد

نياز نخست رفع شد
حالا نياز دوم پيدا مي‌شود
نگراني حاصل
دردي جديد
«فردا چه كنم؟!»
نمي‌داند آيا فردا هم غذا هست
آيا فردا نيز
امكان رفع همين نياز
نيازي كه امروز رفع شده
ولي ترس آن
ترس از درد فرداي آن
درد پديد مي‌آورد
همين الآن

اين نياز به «امنيت» است
الآن درد دارد
و الآن
اگر اين نياز رفع گردد
الآن لذّت پديد مي‌آيد
اگر اميد پيدا كند به فردا

اين عشق در مرحله دوم است
مرتبه دوم آن
اين عشق در يك نگاه پديد نمي‌آيد
اين عشق از استمرار حاصل مي‌شود
استمرار در تأمين
وقتي مادرش هر روز غذا مي‌دهد
همان غذاي خوشمزه را
عاشق مي‌شود
اين‌بار اما نه عاشق غذا
عاشق مادر
چرا كه امنيت آورده
نيازي كه بالفعل بوده
درد داشته
برطرف شده
لذّت پديد آمده
وابستگي حاصل شده
وابستگي‌اي كه نام آن عشق است

عشق مرتبه اول در لحظه است
اما مرتبه دوم
قطعاً در لحظه اتفاق نمي‌افتد
زيرا از سنخ «اعتماد» است
و اعتماد
وابسته به «تجربه»
آدم بايد تجربه كند
هر روز و هر دم
در سختي‌ها
در مشكلات
در حالت‌هاي استثنايي
جايي كه معمولاً شك بر انگيز است
اين آزمون‌ها اعتماد مي‌سازد
و اعتماد امنيت
و امنيت عشق مي‌آورد
عشقي پايدارتر از قبلي
از مرتبه اولي
زيرا اين‌بار بحث از «پايداري لذّت»‌ است

مردم معمولاً اين را مي‌فهمند
و آن را عشق واقعي مي‌نامند
و عشق مرتبه اول را
معمولاً شهوت تلقّي مي‌كنند
من هر دو را عشق مي‌نامم
زيرا تفاوت ماهوي با هم ندارند
هر دو وابستگي‌اند
تفاوت تنها در متعلّق اين وابستگي‌ها‌ست

اما مسأله بدين‌جا خاتمه نمي‌يابد
جدول زير را ملاحظه بفرماييدسه ستون از نيازها شكل يافته
دوست داشتن ستون اول
وابستگي به آن‌ها
به مصاديقي واقعي كه توان رفع‌شان را دارند
ارضايشان
عشق پديد مي‌آورد
عشق مرتبه اول را
عشق در يك نگاه را

و ستون دوم
امنيت مي‌خواهد
و اعتماد
چنين مصاديقي
افراد يا اشيائي كه بتوانند
عشق مرتبه دوم را
و اين زمان مي‌برد
مدتي بايد بگذرد
تجربه شود
تا اعتماد بياورد

اما در همان عشق به مادر
وقتي به «مرگ» فكر مي‌كند
ترس او را مي‌گيرد
اين‌كه منشأ تأمين نياز رفتني‌ست
نابود شدني
مردني
فاني‌ست و از دست مي‌رود
و اين
امنيت را سلب مي‌كند
ناامني پديد مي‌آورد
و درد
دردي كه در هيچ چارچوب غيرديني
غيرالهي
درمان ندارد
در نگاه ماترياليستي
اگر «آخرت» نباشد
اگر خدايي براي عالم فرض نشود
اگر انسان «جاويد» تلقّي نگردد
اين درد رفتني‌ نيست
و لذت
لذّتي كه مي‌آورد
اعتقاد به خداوند
امنيتي جاويد است
براي كساني كه ناامني دنيا را درك كرده‌اند
مرگ را فهميده‌اند

عشق در اين مرتبه الهي‌ست
عشق به فردي كه مي‌تواند اين دسته از نيازها را تأمين نمايد
اگر همسر است
همسري كه براي آخرت انسان مي‌ماند
امنيت بهشتي مي‌آورد
مي‌فهمد كه در كنار او
هر روز بهتر از ديروز مي‌شود
و توشه آخرت را تكميل مي‌كند
تا در زندگي جاويد خود
جاويدان در نعمت باشد
در رفع نيازها
در رفع نقص‌ها
بدون درد
بدون ألم

عشق مرتبه سوم با ايمان حاصل مي‌شود
با اخلاق حسنه
دوري از رذائل
با تجربه‌اي كه نشان دهد ريا نيست
نشان دهد بازي نيست
نشان دهد فريب براي تأمين نيازهاي دنيايي فرد نيست

مثالي ملموس:
دختر و پسري كه در يك نگاه عاشق مي‌شوند
در حدّ رفع نيازهاي بالفعل مي‌انديشند
و عشق مرتبه دوم
چند سالي زمان مي‌خواهد
آن‌ها بعد از ازدواج
دوباره عاشق مي‌شوند
ميانگين آن پنج سال است
پس از پنج سال
عشقي جديد پيدا مي‌شود
يا نفرتي
در صورتي كه فرد مقابل را رافع نيازهاي مرتبه دوم خود نيابند
نيازهاي امنيتي
فرد ولنگاري‌ست
رفيق‌باز مثلاً
ولخرج شايد
زندگي بر باد ده
خب اين‌ها مرتبه دوم عشق را نمي‌يابند
مرتبه نخست مي‌ماند
با نفرتي در مرتبه دوم
اگر جدا هم نشوند
با رنج امنيتي زندگي مي‌كنند
لذت رتبه يك شايد ببرند
ولي همراه با درد مرتبه دو!

اما اين هم كه حاصل گردد
زن و شوهري اعتماد به هم نمايند
عاشق هم گردند
از باب امنيتي كه براي هم پديد آورده‌اند
تازه درد مرحله سوم رخ مي‌نمايد:
درد فراق
درد مرگ
درد از دست دادن همسر!

عشق ِ مرتبه اعلي اينجاست
وقتي بداني اين همراهي ماندني‌ست
با مرگ نمي‌رود
زيرا من و او
هر دومان
با هم رشد مي‌كنيم
با هم پيش مي‌رويم
در ايمان
و در عمل صالح
در دوست داشتن خدا
وابستگي به الله
و بر همين اساس
در آخرت نيز هم‌نشينيم
در يك منزلت
يك رتبه
همسراني در دنيا
و همسراني در آخرت

اين‌جاست كه واقعاً «امنيت پايدار» به دست مي‌آيد
عشقي جاودان
بالاترين مرتبه وابستگي
به كسي كه هميشه «هست»
و هر سه دسته از نيازها را برطرف مي‌نمايد!

اگر توجه پيدا كنيم به خدا
تجربه‌اي كه در توجه او به خود داريم
امنيتي كه براي ما پديد آورده
اعتمادي كه به او پيدا مي‌كنيم...

اين عشق را ديگر در فيلم‌ها پيدا نمي‌كنيد
اين عشق را غربي‌ها نمي‌فهمند
اين عشق الهي‌ست، حق لايتناهي‌ست!


منبع این نوشته : منبع
مرتبه ,پديد ,پيدا ,تأمين ,انسان ,حاصل ,پديد مي‌آوردو ,دوست داشتن ,جهـان خرّم

بيابان ِ برفي

قم است ديگر
كوير
منطقه منطقه كويري‌ست
برف اندك
و براي فرزندان من كه در اين شهر چشم به جهان گشوده‌اند
و بيشتر عمر خود را در آن
برف عجيب
كم ديده
شگفتي آور
انسان نسبت به هر چيز كميابي همين حال را داردچند روزي كه برف آمده بود
امسال
در تمام طول سال
فقط همين چند روز
و تعطيلي مدارس
فرصتي تكرارناشدني
فقط سالي يك‌بار مجال دارند
تا برف را لمس كنند
تجربه نمايند
و با آن بازي
و چقدر برايشان لذّت‌بخشكميابي دليل توجه است
هر جا كه عرضه كم باشد
تقاضا زياد مي‌شود
فلان شركت خودروسازي
از يك ماشين فقط سه عدد ساخته
اعلام هم كرده
كه چه شود؟!
تا كميابي را تضمين نمايد
تا شهوت تقاضا را بالا برد
تا قيمت را بيافزايد
تا اشراف را به «تبذير» وادارد
هزينه‌اي كه براي «هيچ» پرداخت مي‌شود
فقط براي هوس
اين‌كه ديده شود

نظام سرمايه‌داري
نظام دنياپرستي
ارزش را به كميابي مي‌دهد
از هوس مردم سوءاستفاده مي‌كند
تبليغ كه مي‌كند
اصرار مي‌كند «به تعداد محدود»
كه چه شود؟!
تا حرص آدم‌ها را برانگيزد
و امثال «اينگلهارت»
همين كميابي را نظريه‌پردازي مي‌كنند
و به خورد علوم انساني مي‌دهند
تا بشود قانون
اصل
در محاسبه رفتارهاي اجتماعي

اما ارزش به كميابي نيست
اين را عقل سالم درك مي‌كند
وقتي تشنه باشد
رو به موت
طلا مي‌دهد براي يك جرعه آب
هر سالمي مي‌فهمد كه آب ارزش واقعي دارد
و طلا ندارد
ارزش طلا به كميابي‌ست
خيالي‌ست
و چيزهاي مانند آن
انسان‌هايي كه اسير چنين خواسته‌هايي هستند
كودك‌اند
هنوز بزرگ نشده‌اند
در قد و اندازه برف‌بازي
همه كساني كه با ارزش‌هاي خيالي اشياء كمياب سرگرم‌اند
نوع شيكي از دنياپرستي
شهوت‌پرستي
تحت عنوان سخيف و زننده «لاكچري»!


منبع این نوشته : منبع
كميابي