موسیقی حیات  

موسیقی رودخانه در سکوت کوهستان، دل را مینشاند پاي سجاده ی؛ برگها ، قیام درختان و قنوت پروانه هايی که زیبايی را به نقاشی رنگها میرساند.دلتنگی ،همچون ابر رقیقی میايد و دل را میبرد تا لمس لرزشی که خود ايستادگی در عشق است.دل که میلرزد ،یاد برگها میافتم ،برگهايی که نوازش باد میلرزاند بر شاخه هاي جنگل انبوه.موسیقی برگها با نت هاي تسبيح جهان، و رودی که از چشمه هاي دور دست ،ترانه آورده، تا خواب چشم دشت را ،ببرد رویاي رویش ،تا طلوع خورشید.دلتنگی که م

ادامه مطلب  

شور مناجاتی شبهای قدر  

شور مناجاتی شبهاي قدر
 
می خوام تو رو نگاه کنم تو هم نگاه کنی به منمی خوام تو رو صدا کنم تو هم منو صدا بزنببين که توبه کردم و توی مسیر حیدرممنو ببخش تو رو قسم قسم به شاه بي کفنآه اي خدا یه عمره که دعام توسینه زندونیهآه اي خدا منو ببخش که راه و رسم مهمونیهآه اي خدا ببين چشام بازم تو روضه بارونیهخدا محتاج نگاتم
اگه تو رام ندی خدا خودت بگو کجا برمبا روسیاهی اومدم نذار که رو سیا برمکاشکی می شد براي اينکه صاف بشه حساب منیه شب قدر بياد منم نجف یا کربلا

ادامه مطلب  

در آستانه...  

 
در آستانه، با پرده هاي تو در توبه پاي خستگی خیس باد می پیچمبه دست گرم نوازشگری به خاطره امبه آنچه از تو، که مانده به‌ یاد، می پیچم
دلم خوش است که تکرار می شوم هر سالو در تجلی اردیبهشت می رویمجوانه می زند از من ترانه اي دیگر "به آفتاب سلامی دوباره می گویم"*
دلم خوش است به آغوش گرم خاک آلودو مادری که تنش گور کودکانش بودبه گاهواره ی بي چاره اي می اندیشمکه تاب می خورد و لحظه اي نمی آسود
به ناتوانی اين قرص هاي رنگی خواب-که قرص ماه شبي بر مدار ما نگذ

ادامه مطلب  

ابراهیم و اتش وگنجشک  

نگاه ها هراسان به ابراهیم و آتش بود . در اين میان گنجشکی به آتش نزدیک می شد و بر می گشت.از اوپرسیدند : اي پرنده چه کار می کنی ؟پاسخ داد : در اين نزدیکی چشمه آبي است و من مرتب نوک خود راپراز آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم .گفتند : ولی حجم آتش در مقايسه با آبي که تو می توانی بياوری بسیار زیاد است آخر اين چند قطره آب چه فايده اي می تواند داشته باشد ؟گفت : من شايد نتوانم آتش را خاموش کنم اما اين آب را می آورم تا آن هنگام که خداوند از من پرسیدوقتی که بنده

ادامه مطلب  

واست میمیرم  

سردی نگاهو بشکن ، فاصله سزاي ما نیست تو بمون واسه همیشه ، اين جدايی حق ما نیستبودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظهمی میرم بي توخوندن من یه بهانه است ، یه سرود عاشقانه استمن برات ترانه می گم تا بدونی که باهاتمتو خود دلیل بودنم ، بي تو شب سحر نمی شهمی میرم بي تومن عشقت رو به همه دنیا نمی دمحتی یادت رو به کوه و دریا نمی دمبا تو می مونم واسه همیشهاگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیمواست می میرم ، جواب دنیا رو می دمبا تو می مونم واسه همیشهمن عشقت رو به همه

ادامه مطلب  

"هري پاتريست ها مي فهمند"  

یه جايی تو داستان هری پاتر و جام آتش هست كه من گاهی تو ذهنم تكرار میشه. مرحله اول مسابقه سه جادوگر، جايی كه هری قراره با اژدها روبه رو بشه، اون چوبدستیشو بيرون میكشه و میدونه كه حریفاش بزرگتر و ماهرترن، خب از ورداي پیچیده استفاده نمی كنه تا اژدها رو گیج كنه یا تغییرشكل بده. اون با افسون ساده جمع آوری جاروی پرندشو به سمت خودش میكشه وكاری رو میكنه كه توش استعداد داره. پرواز. و از سد اژدها رد میشه اينا چیزی نیست كه تو مغزم تكرار بشه، بخش آهنگینش ا

ادامه مطلب  

348  

 
وقتی داری درس میخونی وُ فکرت پر از ..
پر از ..
پر از درده ..
درد میکنه وُ
چشمات بخاطر گریه ی زیاد حتی نمیتونه دو دقیقه رو متن تمرکز کنه ..
خواهرت برات اينا رو میاره ..
 
 
لالا کن دختر زیباي شبنملالا کن روی زانو شقايق
بخواب تا رنگ بي مهری نبينیتو بيداریه که تلخه حقايق
تو مثل التماس من می مونیکه یک شب روی شونه هاش چکیدم
سرم گرم نوازش هاي اون بودکه خوابم برد و کوچش رو ندیدم
حالا من موندم و یه کنج خلوتکه از هر کشوری میچه
تلاطم هاي امواج جدايیزده کاشونم

ادامه مطلب  

زمزمه مناجات با خدا  

زمزمه
 
ببين که رو سیاهم بي تکیه گاهم می خونه آهم الهی العفوببين که بي پناهم گم کرده راهم پی نگاهم الهی العفوتو بزرگی من بنده ی حقیرمببين تو دام گناه اسیرمخودت منو جدا کن دلم رو با صفا کن از اين اسارت منو رها کنیا رب الهی العفو
شده شباي قدر و خالی ی دستم من سرشکستم الهی العفورفته تموم هستم با چشم گریون اينجا نشستم الهی العفودستم و گرفتی عمریه خدايا به داد من تو رسیدی هرجابه خاطر حسینت منو ببخش خدايانذار خجل شم به پیش زهرا یا رب الهی العفو
ازت

ادامه مطلب  

اکورد اهنگ اخه دل من محسن یگانه  

ریتم 4/4 
زیباترین اهنگ محسن یگانه که هنوز هم گوش میکنی تازه است...
گام Am
Am توی آینه خودت ببين چه زود زود
توی جونی قصه اومد سراغت پیرت کنه
Em نذار که تو اوج جونی غبار غم بشینه رو دلت پیرو زمین گیرت کنه
Am منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست تا آخر عمرت اگه تنها باشه اون نمیاد
EM خودش می گفت یروزی میزاره میره خودش می گفتF یه روز خاطرها تو می بره ازیادEM
Am آخه دل من دل سادهی من تاکی می خواي خیره بمونی به عکس روی دیوار
G آخه دل من دل دیونه دیدی اونم تنهات گذاش

ادامه مطلب  

شهادت امیرالمومنین علیه السلام  

شهادت امیرالمومنین علیه السلام
 
 
●شب نوزدهم●
از اين همه غم تا شدمخسته از اين دنیا شدممن بي کس و تنها شدمشبيه زهرايک عمریه که گفتم درد و دلم رو با چاهشنیده چاه کوفه از من فقط آهدیگه برا من نايی نموندهجونم روغربت به لب رسوندهآه و واویلاه
من چاره ساز عالمممن جانشین خاتمماما اسیر ماتممبعد پیمبراي تیغ ظلم و کینه فرق منو دو تا کنمنو میون محراب حاجت روا کنمثل همیشه دل بي قرارمدوباره امشب بي تاب یارمآه و واویلاه
تو سجده و راز و نیازمیون محراب نم

ادامه مطلب  

کتابخانه ی مرجع  

با هر بدبختی که بود،از دانشگاه ارشد براي کتاب خانه  دانشگاه هاي شهرم  نامه گرفتم،یکی پیام نور نزدیک خودمان،و دیگری دانشگاه محبوب خودم.باآنکه می دانستم با توجه به منابع رشته ام و کتايهاي موجود،دانشگاه پیام نور به کارم می آید اما آن وابستگی نامرئی مرا به سمت آن خاطره ی کده ی سبز رنگ کشاند.کارت کتاب خانه که ردیف شد و یک کتاب رمان که امانت گرفتم بي معطلی رفتم سالن کتابهاي مرجع.انگار زمان توی آن سالن دوست داشتنی پر از کتاب وپايان نامه توی همان ر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1