ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نیست! معیار فهم و درک نیست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نیست! معیار فهم و درک نیست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نیست! معیار فهم و درک نیست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نیست! معیار فهم و درک نیست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

ارزش های بی ارزش!  

گفتن این جمله شاید خیلی سخت باشد، اصلا یک ساختار شکنی نابودکننده باشد!
آیا ارزش هایی که ما برای خودمان درست کردیم واقعا ارزش دارند؟!
بارها شده بگوییم که فلانی تحصیلاتش چیه؟! مثلا میخوایم بفهمیم طرف حاليش هست یا نه...
کافیه خودمون رو توی یه پوزیشن جدید در نظر بگیریم، اطرافمون آدم هایی باشن با سطح سواد معمولی!
اون وقت میگیم نه مدرک که ارزش نیست! معیار فهم و درک نیست...
اما وسط این همه شلوغی فکر... وسط پیاده روی هجمه های مختلف، شده دو دقیقه با خودمو

ادامه مطلب  

جان مریم چشماتو وا کن..  

باورم نميشه مردی! مثل همون وقتی که باورم نمیشد کیلومترها اونطرف‌تر جهان با جابز خداحافظی کرد.
پاشو مریم. من منتظر بودم خوب شی لعنتی! من منتظر بودم خوب شی..
عکست زنده‌س! چشمات، نگاهت، گراف هفده‌رأست، استادات، همکلاسیات، دفترت! لعنت بهت.. باورم نميشه! دارم به پهنای صورت گریه می‌کنم و باورم نميشه..

ادامه مطلب  

121 زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد :)  

از مضرات نزدیک بودن روز پزشک و روز تولد آدمی اینه که یه کادو بیشتر نمیگیری! سرو تهشو با یه جشن هم میارن دیگه بعله! یادمه موقع انتخاب رشته هم دچار یه بحران اساسی شده بودم :دی بابا نظرش رو داروسازی بود و من فقط به پزشکی فکر میکردم اما گهگاه با خودم فک میکردم 4شهریور که تولدم باشه به پنجم، روز داروسازی نزدیکتره تا یکم روز پزشک! با این حساب نکنه تقدیر من اینه که دارو برم؟!نکنه تو اون رشته بهتر باشم؟! خل شده بودم اساسی :)))
از یک ماه آفی که دارم دوروزش گ

ادامه مطلب  

121 زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد :)  

از مضرات نزدیک بودن روز پزشک و روز تولد آدمی اینه که یه کادو بیشتر نمیگیری! سرو تهشو با یه جشن هم میارن دیگه بعله! یادمه موقع انتخاب رشته هم دچار یه بحران اساسی شده بودم :دی بابا نظرش رو داروسازی بود و من فقط به پزشکی فکر میکردم اما گهگاه با خودم فک میکردم 4شهریور که تولدم باشه به پنجم، روز داروسازی نزدیکتره تا یکم روز پزشک! با این حساب نکنه تقدیر من اینه که دارو برم؟!نکنه تو اون رشته بهتر باشم؟! خل شده بودم اساسی :)))
از یک ماه آفی که دارم دوروزش گ

ادامه مطلب  

121 زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد :)  

از مضرات نزدیک بودن روز پزشک و روز تولد آدمی اینه که یه کادو بیشتر نمیگیری! سرو تهشو با یه جشن هم میارن دیگه بعله! یادمه موقع انتخاب رشته هم دچار یه بحران اساسی شده بودم :دی بابا نظرش رو داروسازی بود و من فقط به پزشکی فکر میکردم اما گهگاه با خودم فک میکردم 4شهریور که تولدم باشه به پنجم، روز داروسازی نزدیکتره تا یکم روز پزشک! با این حساب نکنه تقدیر من اینه که دارو برم؟!نکنه تو اون رشته بهتر باشم؟! خل شده بودم اساسی :)))
از یک ماه آفی که دارم دوروزش گ

ادامه مطلب  

121 زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد :)  

از مضرات نزدیک بودن روز پزشک و روز تولد آدمی اینه که یه کادو بیشتر نمیگیری! سرو تهشو با یه جشن هم میارن دیگه بعله! یادمه موقع انتخاب رشته هم دچار یه بحران اساسی شده بودم :دی بابا نظرش رو داروسازی بود و من فقط به پزشکی فکر میکردم اما گهگاه با خودم فک میکردم 4شهریور که تولدم باشه به پنجم، روز داروسازی نزدیکتره تا یکم روز پزشک! با این حساب نکنه تقدیر من اینه که دارو برم؟!نکنه تو اون رشته بهتر باشم؟! خل شده بودم اساسی :)))
از یک ماه آفی که دارم دوروزش گ

ادامه مطلب  

121 زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد :)  

از مضرات نزدیک بودن روز پزشک و روز تولد آدمی اینه که یه کادو بیشتر نمیگیری! سرو تهشو با یه جشن هم میارن دیگه بعله! یادمه موقع انتخاب رشته هم دچار یه بحران اساسی شده بودم :دی بابا نظرش رو داروسازی بود و من فقط به پزشکی فکر میکردم اما گهگاه با خودم فک میکردم 4شهریور که تولدم باشه به پنجم، روز داروسازی نزدیکتره تا یکم روز پزشک! با این حساب نکنه تقدیر من اینه که دارو برم؟!نکنه تو اون رشته بهتر باشم؟! خل شده بودم اساسی :)))
از یک ماه آفی که دارم دوروزش گ

ادامه مطلب  

121 زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد :)  

از مضرات نزدیک بودن روز پزشک و روز تولد آدمی اینه که یه کادو بیشتر نمیگیری! سرو تهشو با یه جشن هم میارن دیگه بعله! یادمه موقع انتخاب رشته هم دچار یه بحران اساسی شده بودم :دی بابا نظرش رو داروسازی بود و من فقط به پزشکی فکر میکردم اما گهگاه با خودم فک میکردم 4شهریور که تولدم باشه به پنجم، روز داروسازی نزدیکتره تا یکم روز پزشک! با این حساب نکنه تقدیر من اینه که دارو برم؟!نکنه تو اون رشته بهتر باشم؟! خل شده بودم اساسی :)))
از یک ماه آفی که دارم دوروزش گ

ادامه مطلب  

صد و‌پنجاه و‌پنجم  

جوری تو‌ گل‌ گیر‌ کردم که نمیدونم باید چه کنم.وضعیت از هر‌طرف‌ خرابه.دوست دارم‌ روزی شده حتی یک ساعت کتابای معماری مو بخونم اما از بس تو برنامه ریزی بدم که نميشه...یعنی من هیچ گاه به برنامه‌هام نمیرسم کلن و این‌ ناراحت کننده س.راستش داشتم دیشب به این فکر‌میکردم‌ اخه چرا واقعا چرا انطوریه که من‌ یه چیزی از یه کسی حس میکنم‌که مثلن طرف شواف میکنه و مزخرفه ولی بقیه های خیلی زیادی اینو نمیفهمن؟البته به غیر از ال...یعنی میخوام بدونم ما مشکل د

ادامه مطلب  

10 شهریور- 5  

اینم برنامه ی این ترم. باورم نميشه علوم پایه تموم شد و بالاخره ما هم سال سه ای شدیم. خیلی خیلی برنامه ی بدی شده. سه روز در هفته از دو تا چهار ساعت وسط روز توی دانشگاه علافم.. دو روز کلاس هفت و نیم صبح دارم که فاااجعست. ساعت پنج و نیم، شیش صبح باید از خونه بزنم بیرون که توی پاییز و زمستون واقعا شبه. نه تنها هوا کاملا تاریکه، تاکسی هم پیدا نميشه. اینکه باید چهار صبح بیدار شم که دیگه هیچی :||||
+دو ساعته دارم تو این خونه در به در دنبال برگه و خودکار میگرد

ادامه مطلب  

10 شهریور- 5  

اینم برنامه ی این ترم. باورم نميشه علوم پایه تموم شد و بالاخره ما هم سال سه ای شدیم. خیلی خیلی برنامه ی بدی شده. سه روز در هفته از دو تا چهار ساعت وسط روز توی دانشگاه علافم.. دو روز کلاس هفت و نیم صبح دارم که فاااجعست. ساعت پنج و نیم، شیش صبح باید از خونه بزنم بیرون که توی پاییز و زمستون واقعا شبه. نه تنها هوا کاملا تاریکه، تاکسی هم پیدا نميشه. اینکه باید چهار صبح بیدار شم که دیگه هیچی :||||
+دو ساعته دارم تو این خونه در به در دنبال برگه و خودکار میگرد

ادامه مطلب  

10 شهریور- 5  

اینم برنامه ی این ترم. باورم نميشه علوم پایه تموم شد و بالاخره ما هم سال سه ای شدیم. خیلی خیلی برنامه ی بدی شده. سه روز در هفته از دو تا چهار ساعت وسط روز توی دانشگاه علافم.. دو روز کلاس هفت و نیم صبح دارم که فاااجعست. ساعت پنج و نیم، شیش صبح باید از خونه بزنم بیرون که توی پاییز و زمستون واقعا شبه. نه تنها هوا کاملا تاریکه، تاکسی هم پیدا نميشه. اینکه باید چهار صبح بیدار شم که دیگه هیچی :||||
+دو ساعته دارم تو این خونه در به در دنبال برگه و خودکار میگرد

ادامه مطلب  

به تهرانی ها بر نخوره  

تهران شهر مزخرفیه... شلوغی... ترافیکی که هیچ وقت تموم نميشه... هوایی که در بهترین حالت بیشتر از دو ساعت تمیز نمی مونه... آدم های خسته... آدم های بی حال و بی حوصله... اما یه خوبی هایی هم داره... مثلاً من دیروز دو تا کتاب خریدم دو هزار تومن :|

ادامه مطلب  

به تهرانی ها بر نخوره  

تهران شهر مزخرفیه... شلوغی... ترافیکی که هیچ وقت تموم نميشه... هوایی که در بهترین حالت بیشتر از دو ساعت تمیز نمی مونه... آدم های خسته... آدم های بی حال و بی حوصله... اما یه خوبی هایی هم داره... مثلاً من دیروز دو تا کتاب خریدم دو هزار تومن :|

ادامه مطلب  

به تهرانی ها بر نخوره  

تهران شهر مزخرفیه... شلوغی... ترافیکی که هیچ وقت تموم نميشه... هوایی که در بهترین حالت بیشتر از دو ساعت تمیز نمی مونه... آدم های خسته... آدم های بی حال و بی حوصله... اما یه خوبی هایی هم داره... مثلاً من دیروز دو تا کتاب خریدم دو هزار تومن :|

ادامه مطلب  

 

چه میشود کرد؟اولش خوشی.بعد خوشی ات میپرد.بعد حوصله ات سر میرود و بیحوصلگی زیر پوستت میخزد.بعد کم کم عصبی میشوی.بعد بدخلق...دلم گرفته.نمیخواهم نق بزنم، نمیخواهم بداخلاق باشم، آیه یاس بخوانم...اما راست میگویم وقتی میگویم دلم تنگ و گرفته است.خوب نیست که مدام از مردن حرف بزنیم، اما اکثرا فکر میکنم که چندان به کار دنیا نمی آیم. همیشه مریضم و بدن درد دارم، و حوصله ندارم... و هیچ چیز برایم مهم نیست.دلم میخواهد بنویسم.خیلی طولانی.حرف بزنم. حرف بزنم، و ش

ادامه مطلب  

لطفا...  

چند وقت پیش فهمیدم جدیدا میگرن گرفتم!
همیشه وقتی تو هیستوری میگفتن میگرن دارم، دور از ذهن بود برام که خودمم داشته باشم. کلا من هیچ بیماری‌ای غیر از سرطان نمیتونم برای خودم متصور باشم! سردردهای زندگیم به تعداد انگشتای دستامم نمیرسه. ولی جدیدا وقتی تو باد یا نسیم پیاده‌روی میکنم سردرد خفیف میگیرم، که طبق تعریف میشه یکی از انواع میاگرین!* باید کلاه بذارم، ولی با چادر نميشه.
پیاده‌روی شیش هفت کیلومتری با شخصی که شبیه توئه ولی اصلا شبیهت نیست،

ادامه مطلب  

منم که با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم  

منو تو با همو خوش بخاطرم میجنگی با غمو فحش
لبخندت آهمو کشت میده مهربونیات آدمو رشد
منو تو ماهی و تنگ
بی تو دنیام پر سیاهی و گنگ
تو هنوز داری کوپن  بیا که تاریکه بیا یه کاری بکن
منم با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم
ما دوتا کنار هم همیشه بر قراریم
ما دوتا برای هم نميشه رگ نذاریم نه نميشه رگ نزاریم
منم که با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصن نداریم
منم که با نداریم - بزرگ کردن آلت

ادامه مطلب  

خانه کج  

از دیروز شروع به خواندن داستان خانه کج کردم
یک داستان پلیسی اثر آگاتا کریستی
فعلا در صفحه 156 کتاب هستم
داستانی کیج کننده که از اول شروع جنایت به همه شک میکنی
حتی به خود مقتول که به قتل رسیده
هی میگم بزار به آخر داستان سر بزنم 
ولی خب .....
نميشه .! 

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ درد عمیق از احسان خواجه امیری + تکست  

با درد عمیقت دل من تو دیدی که مردم چه کردن
تو پیش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی
شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نذار
منو از آدما پس بگیر منو دست خودم نسپار
جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم این درد
زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد
من هنوز همون درد دیروزم آدم همیشه
هیچکی مثل من عاشقت نبود عاشقت نميشه
تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره
از هرچی که میترسی اونو سرت میاره
صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو باد
هوای تو اینجا بود منو نجاتم میداد
جز تو ه

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ درد عمیق از احسان خواجه امیری + تکست  

با درد عمیقت دل من تو دیدی که مردم چه کردن
تو پیش غرورم نشستی تو زخمای قلبم رو بستی
شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نذار
منو از آدما پس بگیر منو دست خودم نسپار
جز تو هیچکی مهربون نبود با هجوم این درد
زندگی منو از عشق من راحت جدا کرد
من هنوز همون درد دیروزم آدم همیشه
هیچکی مثل من عاشقت نبود عاشقت نميشه
تو که میدونی دنیا چه رسم تلخی داره
از هرچی که میترسی اونو سرت میاره
صدا زدم دنیا رو نفس کشیدم تو باد
هوای تو اینجا بود منو نجاتم میداد
جز تو ه

ادامه مطلب  

میفهمی لحظه لحطه زندگیت درد بکشی برای کاری که نمیتونی بکنی  

برای اینکه نمیتونی هیچ کاری کنی که اوضاع بهتر بشه برا اینکه نميشه یه فردو از تو خاک کشید بیرون که تو رو خدا بیا بیا و این وضع نا به سامانو درست کن ینی چی؟هیشکی از اینکه تو خونه اون یکی چی میگذره خبر نداره منم و حرفای نگفته و بالش خیس از اشک...

ادامه مطلب  

میفهمی لحظه لحطه زندگیت درد بکشی برای کاری که نمیتونی بکنی  

برای اینکه نمیتونی هیچ کاری کنی که اوضاع بهتر بشه برا اینکه نميشه یه فردو از تو خاک کشید بیرون که تو رو خدا بیا بیا و این وضع نا به سامانو درست کن ینی چی؟هیشکی از اینکه تو خونه اون یکی چی میگذره خبر نداره منم و حرفای نگفته و بالش خیس از اشک...

ادامه مطلب  

درهم..  

یه چند وقتی هست دارم روش کار میکنم ولی نمیدونم چرا اذیت میکنه انقدر.. بعضی چیزا انقدر بد ساخته میشن که تعمیر پذیریشون خیلی پایینه و در واقع تعمیر نیست، بلکه تغییره.. یعنی آخر سر مجبور میشی کلی کار اضافه روش انجام بدی که درست بشه.. دوست داشتم امشب درست میشد و میتونستم زودتر خبرشو بدم به علی ولی خب نميشه و هنوزم کار داره و الانم 1:15 شب هست و نميشه تستش کرد چون همه خوااابن !

خیلی قدیم ترا تو اینستا برای خودم پیجی داشتم که از کارام و مطالبی که دوست د

ادامه مطلب  

درهم..  

یه چند وقتی هست دارم روش کار میکنم ولی نمیدونم چرا اذیت میکنه انقدر.. بعضی چیزا انقدر بد ساخته میشن که تعمیر پذیریشون خیلی پایینه و در واقع تعمیر نیست، بلکه تغییره.. یعنی آخر سر مجبور میشی کلی کار اضافه روش انجام بدی که درست بشه.. دوست داشتم امشب درست میشد و میتونستم زودتر خبرشو بدم به علی ولی خب نميشه و هنوزم کار داره و الانم 1:15 شب هست و نميشه تستش کرد چون همه خوااابن !

خیلی قدیم ترا تو اینستا برای خودم پیجی داشتم که از کارام و مطالبی که دوست د

ادامه مطلب  

درهم..  

یه چند وقتی هست دارم روش کار میکنم ولی نمیدونم چرا اذیت میکنه انقدر.. بعضی چیزا انقدر بد ساخته میشن که تعمیر پذیریشون خیلی پایینه و در واقع تعمیر نیست، بلکه تغییره.. یعنی آخر سر مجبور میشی کلی کار اضافه روش انجام بدی که درست بشه.. دوست داشتم امشب درست میشد و میتونستم زودتر خبرشو بدم به علی ولی خب نميشه و هنوزم کار داره و الانم 1:15 شب هست و نميشه تستش کرد چون همه خوااابن !

خیلی قدیم ترا تو اینستا برای خودم پیجی داشتم که از کارام و مطالبی که دوست د

ادامه مطلب  

۱۳۰ ام  

و باز هم دورهمی!
دوباره بچه ها میخوان برای هفته آینده دورهمی بزارن
من اصلا دوست ندارم برم ولی نمیدونم این بار چه بهونه ای بیارم
انگار نميشه از زیرش در رفت... شاید مجبور باشم این سری برم :(
گیری کردیما.
از اون روز دیگه با پری حرف نزدم.ازش دلخورم.. 
ببینیم چه میشه.
امروز قراره بریم سروقت زمین .چاره بیاندیشیم.

ادامه مطلب  

۱۳۰ ام  

و باز هم دورهمی!
دوباره بچه ها میخوان برای هفته آینده دورهمی بزارن
من اصلا دوست ندارم برم ولی نمیدونم این بار چه بهونه ای بیارم
انگار نميشه از زیرش در رفت... شاید مجبور باشم این سری برم :(
گیری کردیما.
از اون روز دیگه با پری حرف نزدم.ازش دلخورم.. 
ببینیم چه میشه.
امروز قراره بریم سروقت زمین .چاره بیاندیشیم.

ادامه مطلب  

۱۳۰ ام  

و باز هم دورهمی!
دوباره بچه ها میخوان برای هفته آینده دورهمی بزارن
من اصلا دوست ندارم برم ولی نمیدونم این بار چه بهونه ای بیارم
انگار نميشه از زیرش در رفت... شاید مجبور باشم این سری برم :(
گیری کردیما.
از اون روز دیگه با پری حرف نزدم.ازش دلخورم.. 
ببینیم چه میشه.
امروز قراره بریم سروقت زمین .چاره بیاندیشیم.

ادامه مطلب  

۱۳۰ ام  

و باز هم دورهمی!
دوباره بچه ها میخوان برای هفته آینده دورهمی بزارن
من اصلا دوست ندارم برم ولی نمیدونم این بار چه بهونه ای بیارم
انگار نميشه از زیرش در رفت... شاید مجبور باشم این سری برم :(
گیری کردیما.
از اون روز دیگه با پری حرف نزدم.ازش دلخورم.. 
ببینیم چه میشه.
امروز قراره بریم سروقت زمین .چاره بیاندیشیم.

ادامه مطلب  

2202  

خیلی سعی میکنم به فال اعتقاد نداشته باشم ولی نميشه چون خیلی وقتا درست در میاد فال این هفته ام گفته بود حواسم به حسم و چیزایی که بهم الهام میشه باشه به خصوص صبح یک شنبهخب من تصورات دیگه ای داشتم ولی امروز با کلنجار رفتن با نقشه و یه فکر جدید تونستم یه مسیر هیجان انگیز برای یه سفر پیدا کنم که به اندازه همون تصوراتم حالمو خوب کردالبته شاید تا عید فرصت نشه که این سفر را برم

ادامه مطلب  

لحظه‌نگار - فاقد ارزش‌ خوانش  

نمی‌دونم این حالت تهوع فجیع چرا رفع نميشه. هرکاری تونستم کردم اما انگارنه‌انگار. نسبت به دیروز آروم‌ترم اما بازم تمرکز ندارم. میدونم قرار نیست حساب کنم، میدونم و تجربه کردم اینا هیچ ربطی به معادلات نداره. اما ویژگی انسانه، یادش میره..

ادامه مطلب  

سوتفاهم قشنگ  

بعضی وقتا 
به چیزایی که نميشه 
اصرار نکنیم
پافشاری نکنیم
خدا رو لعنت نفرستیم
صبور باشیم
چون گاهی اوقات
ممکنه همه این نشدن ها 
یه شروع برای یه شدن خیلی خوب باشه 
شاید همه اینا 
یه سوتفاهم قشنگ
برای افتادن یه اتفاق خیلی قشنگ باشه 
ربات.

ادامه مطلب  

419 : هفتم شد :/  

خب تازه دور اول تموم شد. دیشب تا صبح بیدار بودم. بعد تا ظهر خوابیدم:/ بریم رو دور دوم احساس میکنم کم آوردم. انتخاب کردن سخته خیلی سخت. شاید امروز نگاه نکنم عکسامو یه استپی بدم بشینم پای متنم هنوز خیلی کار داره خیلی.واای چرا اینقدر زمان زود میگذره :((( باورم نميشه هفتم شهریور شده. جمهور تقریبا اخرای کتاب چهارمم امروز سعی میکنم تمومش کنم. حالمم خیلی بهتر شده از اون بی حالی دارم در میام. دلم میخواست عکسارو میبردم کوچیک کوچیک برا خودم چاپ میکردم اونج

ادامه مطلب  

سال من بیا...  

بد بد بد... چرا این سال پر از بد تموم نميشه؟ قراره چقد دیگه اتفاق بد بیفته تو این چند روز باقی مونده؟
هنوز یک هفته هم نميشه که یه پسر نوجوون فامیل بخاطر سرطان رفت تو دل خاک، امشب فهمیدیم یکی دیگه از پسربچه‌های فامیل هم سرطان داره. یکی از مردای فامیل هم دو روزه دیالیزی شده حالش بده! بنده خدا مشکل زیاد داره؛ دیابت و فشار و مشکل قلبی و بینایی و حالام کلیوی. پسر بزرگش تازه بیست سالشه. مامان از وقتی این خبرای بد رو شنید، حالش بد شد. گریه کرد، شام نخورد

ادامه مطلب  

محمد رضا گلزار....بهم خیلی بد کردی  

متن آهنگ محمدرضا گلزار بهم خیلی بد کردی
میدونم تنگه دل تو هم مث من ولی خب میدونی نميشه دیگه میفهمم پشیمونی واسه همه ی اون روزا چشم تو دروغ نمیگه میدونی بهم خیلی بد کردی میدونی راهی به جز رفتن نیست میدونی نميشه برگردی فک نکن تورو تو دلم راه میدم مث شبایی که تا صبح باریدم بد نیست یکم بی خوابی بکشی به یاد شبایی که من نخوابیدم به یاد شبایی که من نخوابیدم
+++++++
دانلود اهنگ با کیفیت 320
دانلود اهنگ با کیفیت 128

ادامه مطلب  

غنیمت شماریِ مو طلایی  

بدون شک دعوت یک پزشک رو نميشه رد کرد!!:-)))
فردا دعوتم به یک عمل جراحی پیوند قلب:-)))
غنیمت شمارم این دعوت را در حالیکه دو روز دیگه امتحان عملی دارم:-)
پ.ن: راستی براتون بگم از اجرای فوق العاده ی اپرای خیام در تالار فردوسی!!
اگه تونستین حتما برید و لذت ببرید

ادامه مطلب  

رفت  

سلام
خاله مادرم، یعنی خواهر مادربزرگم حدود فکر میکنم کمتر از یکسال بعد مادر بزرگم از دنیا رفت  چون محل مراسمش توی اصفهان بود و من اون روز کار داشتم نرفتم. نمیدونم چه منطقی بود ولی هر وقت فکر میکنم میبینم یکی از احمقانه ترین کارای زندگیم بود. بعضی چیزا هست که نميشه تعلل کرد یا به تعویق انداختشون ... فقط یک بار هستن و بعدش میشه تاسف الانم بعد n ماه هنوزم که فکر میکنم میبینم چه چیزی میتونست اولویت بیشتری ازون داشته باشه؟

ادامه مطلب  

رفت  

سلام
خاله مادرم، یعنی خواهر مادربزرگم حدود فکر میکنم کمتر از یکسال بعد مادر بزرگم از دنیا رفت  چون محل مراسمش توی اصفهان بود و من اون روز کار داشتم نرفتم. نمیدونم چه منطقی بود ولی هر وقت فکر میکنم میبینم یکی از احمقانه ترین کارای زندگیم بود. بعضی چیزا هست که نميشه تعلل کرد یا به تعویق انداختشون ... فقط یک بار هستن و بعدش میشه تاسف الانم بعد n ماه هنوزم که فکر میکنم میبینم چه چیزی میتونست اولویت بیشتری ازون داشته باشه؟

ادامه مطلب  

آدم جدید  

گفته بودم بن سای جنسینگم زنده موند دو ماهی که اینجا نبودم؟ براش یه سیستم آبیاری قطره ای خودم اختراع کرده بودم که عکسش گذاشته بودم ای.ن.ستا همونجا هم یکیتون گفت مطمئنی با این سیستم خشک نميشه -چون آب کم احتیاج داره و سیستم من تایمر نداشت و احتمالا آب دریافتی زیاد- گفتم دیگه به امید خودش. با دوربین خونه مرتب چکش میکردم ولی معلوم نبود اوضاعش چطوره. روزی رسیدم میم چندساعت زودتر از من رسیده بود و گفت سیستم گویا بعد از یک مدت از کار افتاده ولی بن سای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1