سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

سوال  

یه سوال دارم واقعا جدی! و سوالم از این نشات میگیره که خودم کاملا بی بهره بودم از جوابِ سوال! و همش فکر میکنم واقعا چرا؟
و اون سوال اینه:
تابستان خود را چگونه گذراندید؟
واقعا، بگید بهم لطفا!
پ.ن بعدی: این پنج تا کامنت اول رو نگاه کنید! البته جز ماهی کوچولو! عین اینا جواب ندید! اینقدر مختصر مفید و انگار دنبالشون کردن باید زود بگن فرار کنن! والا! :| یه جوری جواب بدید که دور همی حرف بزنیم!

ادامه مطلب  

چرا "سوال های من" ؟  

سال اول دبیرستان بودیم که معلم درس بینش اسلامی مون طرح سوال از متن درس رو به عهده خودمون گذاشت. گفتش من امتحان رو از کتاب میگیرم و در آوردن سوال حین درس دادن در شان من نیست و شما خودتون باید درس رو تمام و کمال بخونین و من هر سوالی طرح کردم بتونین جواب بدین.حالا تصور کنین یه جماعت بیست و اندی نفری رو که تا الان همیشه عادت داشته به خوندن سوال هایی که از قبل طرح شده و الان گیج و مبهوت از این پرسش که میشه بی نهایت سوال با سبک های مختلف از این متن استخ

ادامه مطلب  

ارزش داوری منفی درباره «سوال»  

هفته نامه امید جوان - مصطفی ملکیان: آیا در باب سوال ارزش داوری می شود کرد. فرض کنید الان فقط داریم راجع به سوالات منطقی حرف می زنیم.
[ویژگی های سوال منطقی:
1. از مقوله فعل تحریکی باشد.
2. غرض از سوال، دانستن ندانسته باشد
3. سائل مخاطب را قادر به جواب بداند
اگر سوالی این ویژگی ها را نداشته باشد دستوریست]
 

آیا در سوالات منطقی هم می توان ارزش داروی کرد، می توان گفت سوال خوبی کردی یا سوال بدی کردی. سوال دارای ارزش مثبتی کردی یا سوال دارای ارزش منفی گفت

ادامه مطلب  

ارزش داوری منفی درباره «سوال»  

هفته نامه امید جوان - مصطفی ملکیان: آیا در باب سوال ارزش داوری می شود کرد. فرض کنید الان فقط داریم راجع به سوالات منطقی حرف می زنیم.
[ویژگی های سوال منطقی:
1. از مقوله فعل تحریکی باشد.
2. غرض از سوال، دانستن ندانسته باشد
3. سائل مخاطب را قادر به جواب بداند
اگر سوالی این ویژگی ها را نداشته باشد دستوریست]
 

آیا در سوالات منطقی هم می توان ارزش داروی کرد، می توان گفت سوال خوبی کردی یا سوال بدی کردی. سوال دارای ارزش مثبتی کردی یا سوال دارای ارزش منفی گفت

ادامه مطلب  

شماره هجده  

می شود سال بعد در همین شب من آرزوی دست هایش را نداشته باشم علامت سوالمی شود آرزوی بغل کردنش برایم حقیقت باشد علامت سوال
دو سال قبل با تردید آرزو کردمش اما این بار از ته دل و با یقین از خدا میخواهمش نقطه سر خط
آرزومند لمس واقعی آرزوهایتان را دارم تمام

ادامه مطلب  

شماره هجده  

می شود سال بعد در همین شب من آرزوی دست هایش را نداشته باشم علامت سوالمی شود آرزوی بغل کردنش برایم حقیقت باشد علامت سوال
دو سال قبل با تردید آرزو کردمش اما این بار از ته دل و با یقین از خدا میخواهمش نقطه سر خط
آرزومند لمس واقعی آرزوهایتان را دارم تمام

ادامه مطلب  

جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور  

جزوه درسی قواعد فقه 2 در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه به همراه نمونه سوالات تالیفی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق با کد رشته 1220295
محتویات محصول :
نکات کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه ( براساس کتاب محقق داماد)
سه نوبت آزمون جامع تکمیلی با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

ادامه مطلب  

جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور  

جزوه درسی قواعد فقه 2 در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه به همراه نمونه سوالات تالیفی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق با کد رشته 1220295
محتویات محصول :
نکات کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه ( براساس کتاب محقق داماد)
سه نوبت آزمون جامع تکمیلی با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

ادامه مطلب  

جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور  

جزوه درسی قواعد فقه 2 در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه به همراه نمونه سوالات تالیفی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق با کد رشته 1220295
محتویات محصول :
نکات کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه ( براساس کتاب محقق داماد)
سه نوبت آزمون جامع تکمیلی با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

ادامه مطلب  

جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور  

جزوه درسی قواعد فقه 2 در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه به همراه نمونه سوالات تالیفی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق با کد رشته 1220295
محتویات محصول :
نکات کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه ( براساس کتاب محقق داماد)
سه نوبت آزمون جامع تکمیلی با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

ادامه مطلب  

38  

خیلی سعی می کنم سر صحبت رو باهات باز کنم..همیشه با یه سوال شروع می کنم "خوبی؟"ولی نمیدونم باید ادامه بدم یا نه..خیلی وقتا پاک می کنم...تو نمیدونی که با خبر شدن از حالت برام ارزشمنده..و دلم میخواد حالت رو بهتر کنم..شاید فکر میکنی یه سوال بی هدفه..ولی واقعا سوالیه که جوابش برام مهمهکاش باشی

ادامه مطلب  

38  

خیلی سعی می کنم سر صحبت رو باهات باز کنم..همیشه با یه سوال شروع می کنم "خوبی؟"ولی نمیدونم باید ادامه بدم یا نه..خیلی وقتا پاک می کنم...تو نمیدونی که با خبر شدن از حالت برام ارزشمنده..و دلم میخواد حالت رو بهتر کنم..شاید فکر میکنی یه سوال بی هدفه..ولی واقعا سوالیه که جوابش برام مهمهکاش باشی

ادامه مطلب  

38  

خیلی سعی می کنم سر صحبت رو باهات باز کنم..همیشه با یه سوال شروع می کنم "خوبی؟"ولی نمیدونم باید ادامه بدم یا نه..خیلی وقتا پاک می کنم...تو نمیدونی که با خبر شدن از حالت برام ارزشمنده..و دلم میخواد حالت رو بهتر کنم..شاید فکر میکنی یه سوال بی هدفه..ولی واقعا سوالیه که جوابش برام مهمهکاش باشی

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

پنجاه ودو/سوال شبانگاهی  

اگر حرفی،انتقادی هست از طریق لینک زیر بگید:)
لینک
ء+سوال؛اگر به گذشته برگردی  چه کاری رو دیگه نمیکنید؟!!!
+در حال حاضر نت ندارم و با بسته ی همراه اول میام بلاگ،که اونم تو اتاق من E ه:/بنابراین نمیتونم اینجا رو چک کنم تا چند روز..ممنون میشم اگر جوابتون رو به لینکه گذاشتم بفرستید:)

ادامه مطلب  

لوله بازکنی پروین اصفهان  

به دنبال خدمات: لوله بازکنی در پروین - لایروبی چاه - لوله بازکنی در پروین اصفهان - توالت فرنگی - لوله بازکنی شبانه روزی اصفهان - لوله کشی فاضلاب - لوله بازکنی شبانه روزی - لوله بازکنی در اصفهان - هستید؟ لوله بازکنی در اصفهان
به جای جست‌وجوی سرویس کاران و ارائه‌دهندگان خدمات فنی لوله بازکنی و تخلیه چاه در آگهی‌ها و سایت‌های مختلف، تنها کافی است افراد فنی کار ( سرویس کاران و ارائه‌دهندگان خدمات فنی) مختلفی را در وب سایت فنی کارا جستجو نمایی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1