سوال اول  

سلااااااااااااااااااااااممممممماین اولین گزینه هست که پشنهاد میدهم که همه روش فکر کنیم و نظر بدهیم به درد ایندمون میخوره حتمیتا پایان امتحان ها فرصت دارید جوابشو بگید سوال اینهچگونه ميشود روی هوا خانه ساخت و خانه چگونه به بهترین پیشنهاد بیشترین امتیاز تعلق می گیره یعنی 20 امتیاز

ادامه مطلب  

ایشی گورو چگونه در چهار هفته رمانش را نوشت؟  

 «کازوئو ایشی‌گورو» در یادداشتی شرح داده که چگونه در عرض چهار هفته کتاب برنده بوکر «بازمانده روز» را به نگارش درآورده است. کازوئو ایشی‌گورو نویسنده انگلیسی ژاپنی‌تبار است که با رمان «بازمانده روز» و اقتباس سینمایی آن به شهرت رسید. او که اکنون 61 سال سن دارد، تنها در عرض چهار هفته این کتاب را نوشته است. او در این یادداشت توضیح می‌دهد چگونه ترانه‌ای از «تام ویتس» الهام‌بخش او برای خلق این اثر شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوا

ادامه مطلب  

بهترین عشق ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود
گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

بهترین عشق ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود
گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

بهترین عشق ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود
گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

بهترین عشق ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود
گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

بهترین عشق ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود
گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

بهترین عشق ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود
گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشود
گاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 
اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 
اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 
اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

در ایران چگونه با لباس فرم اداری و مانتو اداری برخورد میشود؟  

 
اگر افراد سازمان وادار شوند یک لباس خاص مانند لباس فرم اداری و مانتو اداری بپوشند
در دراز مدت برای آنها ایجاد خستگی می‌کند. به همین دلیل خیلی از سازمان‌های خارج
از کشور متوجه این خستگی شده و اعلام کردند که کارمندان می‌توانند یک روز را آزاد
لباس بپوشند. در ایران هنوز نمی‌دانیم جامعه به لحاظ پذیرش این قوانین در چه سطحی
به سر می‌برد. باید روی آن پژوهش شود تا طراحان ماهر و تولید کنندگان متبحر ما با
شناختن کد پوشش چرخه درست تولید و عرضه لبا

ادامه مطلب  

لحظه های خیالی  

می آیند روزهایی که لب های تو همچون شکوفه های یاس عطر ِ دوست داشتن را بپراکنند در فضای پشت این پنجره ها ،می آیند روزهایی که دست های نوازشگر تو را غرق در بوسه سازم و تو خیره در نگاهم مرا غرق کنی در دریایی از امواج خروشان ِ عشق ،محبوب من ؟ برایت از این فاصله های کُشنده نخواهم نوشت که مرا چگونه میان ِ تابوت لحظه های بی تو بودن به اعماق سرد ِ روزهایی مدفون میکنند که خود ندانستم این مرگ چگونه اتفاقی است که در نبودنت رخ داد !محبوب من ؟ چگونه است که در ا

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

چگونه مفيد درس بخوانيم؟  

چگونه مفید درس بخوانیم؟

ادامه مطلب  

ديوارپوش در دکوراسيون  

دیوار پوش چوبیدیوار پوش ها یکی از المان های مهم زیبایی در دکوراسیون داخلی می باشند و در زیبایی منزلتان بسیار تاثیرگذار می باشند.دیوارپوش ها هم برای فضای داخلی ساختمان مورد استفاده می گیرند و هم در فضای خارجی ساختمان که بنا به کاربرد آن نوع و جنس آن انتخاب می شود.اشخاصی هستند که علاقه دارند تا از متریال های طبیعی برای ساخت دکور خانه استفاده کنند ، این اشخاص از دیوارپوش چوبی و بکار بردن پارکت چوبی استقبال خوبی به عمل می آورند چرا که مناس

ادامه مطلب  

ديوارپوش در دکوراسيون  

دیوار پوش چوبیدیوار پوش ها یکی از المان های مهم زیبایی در دکوراسیون داخلی می باشند و در زیبایی منزلتان بسیار تاثیرگذار می باشند.دیوارپوش ها هم برای فضای داخلی ساختمان مورد استفاده می گیرند و هم در فضای خارجی ساختمان که بنا به کاربرد آن نوع و جنس آن انتخاب می شود.اشخاصی هستند که علاقه دارند تا از متریال های طبیعی برای ساخت دکور خانه استفاده کنند ، این اشخاص از دیوارپوش چوبی و بکار بردن پارکت چوبی استقبال خوبی به عمل می آورند چرا که مناس

ادامه مطلب  

تجهیزات مختلف سوله سازی  

تجهیزات سوله سازی
سوله عموما به سازه‌های صنعتی اطلاق می‌شود که دارای دهانه‌های بزرگ و سقف‌های شیب‌دار، قوسی و خرپایی هستند. کاربری‌های صنعتی و تولیدی و همچنین انبار برای سوله ها منظور می‌شود. در ادامه به بررسی انواع سوله از لحاظ کاربری، انواع سیستم سازه، تنوع ابعاد و پیکربندی و … می‌پردازیم.
همانطور که می دانید هریک از سازه ها و به طور دقیق تر سوله ها با تجهیزات و ماشین آلات خاصی ساخته می شوند و انتخاب هریک از این تجهی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1