احساس مالکیت و تکبر  

احساس مالکیت، در انسان ذهنیتی پدید می آورد که موجب تکبر و منیت در او میگردد. و تکبر و منیت حتما درد و رنج می آفریند و درد و رنج را درمانی نیست مگر با مردن از تکبر و منیت، و مردن از تکبر و منیت میسر نیست جز با عدم احساس مالکیت، و عدم احساس مالکیت امکان پذیر نیست جز با جدا شدن از هم هویت شدگی ها و بریدن از تعلق خاطر ها نسبت به چیزها، مثل ملک من ، پدر من ، خانه من ، وطن من وجایگزینی آن با احساس ماموریت و احساس نمایندگی و وکالت و احساس مسوولیتدردی است

ادامه مطلب  

احساس مالکیت و تکبر  

احساس مالکیت، در انسان ذهنیتی پدید می آورد که موجب تکبر و منیت در او میگردد. و تکبر و منیت حتما درد و رنج می آفریند و درد و رنج را درمانی نیست مگر با مردن از تکبر و منیت، و مردن از تکبر و منیت میسر نیست جز با عدم احساس مالکیت، و عدم احساس مالکیت امکان پذیر نیست جز با جدا شدن از هم هویت شدگی ها و بریدن از تعلق خاطر ها نسبت به چیزها، مثل ملک من ، پدر من ، خانه من ، وطن من وجایگزینی آن با احساس ماموریت و احساس نمایندگی و وکالت و احساس مسوولیتدردی است

ادامه مطلب  

احساس مالکیت و تکبر  

احساس مالکیت، در انسان ذهنیتی پدید می آورد که موجب تکبر و منیت در او میگردد. و تکبر و منیت حتما درد و رنج می آفریند و درد و رنج را درمانی نیست مگر با مردن از تکبر و منیت، و مردن از تکبر و منیت میسر نیست جز با عدم احساس مالکیت، و عدم احساس مالکیت امکان پذیر نیست جز با جدا شدن از هم هویت شدگی ها و بریدن از تعلق خاطر ها نسبت به چیزها، مثل ملک من ، پدر من ، خانه من ، وطن من وجایگزینی آن با احساس ماموریت و احساس نمایندگی و وکالت و احساس مسوولیتدردی است

ادامه مطلب  

احساس مالکیت و تکبر  

احساس مالکیت، در انسان ذهنیتی پدید می آورد که موجب تکبر و منیت در او میگردد. و تکبر و منیت حتما درد و رنج می آفریند و درد و رنج را درمانی نیست مگر با مردن از تکبر و منیت، و مردن از تکبر و منیت میسر نیست جز با عدم احساس مالکیت، و عدم احساس مالکیت امکان پذیر نیست جز با جدا شدن از هم هویت شدگی ها و بریدن از تعلق خاطر ها نسبت به چیزها، مثل ملک من ، پدر من ، خانه من ، وطن من وجایگزینی آن با احساس ماموریت و احساس نمایندگی و وکالت و احساس مسوولیتدردی است

ادامه مطلب  

احساس مالکیت و تکبر  

احساس مالکیت، در انسان ذهنیتی پدید می آورد که موجب تکبر و منیت در او میگردد. و تکبر و منیت حتما درد و رنج می آفریند و درد و رنج را درمانی نیست مگر با مردن از تکبر و منیت، و مردن از تکبر و منیت میسر نیست جز با عدم احساس مالکیت، و عدم احساس مالکیت امکان پذیر نیست جز با جدا شدن از هم هویت شدگی ها و بریدن از تعلق خاطر ها نسبت به چیزها، مثل ملک من ، پدر من ، خانه من ، وطن من وجایگزینی آن با احساس ماموریت و احساس نمایندگی و وکالت و احساس مسوولیتدردی است

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد 33430 (تحقیق دانش آموزی)  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت در مورد 33430 (تحقیق دانش آموزی) لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 12 اسلاید  قسمتی از متن .pptx :    مدرس: فرزانه قاسمی فلسفه درس ششم گوهرهای اصیل و جاودانه افلاطون

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد 33430 (تحقیق دانش آموزی)  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت در مورد 33430 (تحقیق دانش آموزی) لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 12 اسلاید  قسمتی از متن .pptx :    مدرس: فرزانه قاسمی فلسفه درس ششم گوهرهای اصیل و جاودانه افلاطون

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد 33430 (تحقیق دانش آموزی)  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت در مورد 33430 (تحقیق دانش آموزی) لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 12 اسلاید  قسمتی از متن .pptx :    مدرس: فرزانه قاسمی فلسفه درس ششم گوهرهای اصیل و جاودانه افلاطون

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت  

کتاب نظریه های جباریت از افلاطون تا آرنت با ترجمه فریدون مجلسی توسط انتشارات مروارید  منتشر شده است. کتاب «نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرنت» نوشته‌ی «راجر بوشه» را «فریدون مجلسی»
به فارسی برگردانده است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «جباریت،
استبداد، تمامت‌خواهی، خودکامگی، جور و ستم سلاطین در طول تاریخ از
مهم‌ترین دغدغه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی بوده است. حاصل
نظریه‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان از دوران کلاسیک تا سده

ادامه مطلب  

فلسفه  

فلسفه دانشی است که در آن از ویژگیهای موجود مطلق بحث میشود
فلسفه هم از ذهن بحث میکند و هم از خارج از ذهن
موضوع فلسفه عام و فراگیر است برخلاف موضوع هر یک از علوم که شامل محدوده خاصی است
فلسفه چراها و چگونگی ها را از عوارض  و ظواهر اشیاء تا ذات و عمق وجود آنها را مورد بحث قرار میدهد
فلسفه از ازل تا ابد و دنیا و آخرت را مورد جستجو و بحث قرار میدهد یعنی فلسفه دارای قلمرو بسیار گسترده است در صورتیکه موضوع هر یک از علوم فقط شامل محدوده خاصی از جهان است


ادامه مطلب  

فلسفه  

فلسفه دانشی است که در آن از ویژگیهای موجود مطلق بحث میشود
فلسفه هم از ذهن بحث میکند و هم از خارج از ذهن
موضوع فلسفه عام و فراگیر است برخلاف موضوع هر یک از علوم که شامل محدوده خاصی است
فلسفه چراها و چگونگی ها را از عوارض  و ظواهر اشیاء تا ذات و عمق وجود آنها را مورد بحث قرار میدهد
فلسفه از ازل تا ابد و دنیا و آخرت را مورد جستجو و بحث قرار میدهد یعنی فلسفه دارای قلمرو بسیار گسترده است در صورتیکه موضوع هر یک از علوم فقط شامل محدوده خاصی از جهان است


ادامه مطلب  

فلسفه  

فلسفه دانشی است که در آن از ویژگیهای موجود مطلق بحث میشود
فلسفه هم از ذهن بحث میکند و هم از خارج از ذهن
موضوع فلسفه عام و فراگیر است برخلاف موضوع هر یک از علوم که شامل محدوده خاصی است
فلسفه چراها و چگونگی ها را از عوارض  و ظواهر اشیاء تا ذات و عمق وجود آنها را مورد بحث قرار میدهد
فلسفه از ازل تا ابد و دنیا و آخرت را مورد جستجو و بحث قرار میدهد یعنی فلسفه دارای قلمرو بسیار گسترده است در صورتیکه موضوع هر یک از علوم فقط شامل محدوده خاصی از جهان است


ادامه مطلب  

فلسفه  

فلسفه دانشی است که در آن از ویژگیهای موجود مطلق بحث میشود
فلسفه هم از ذهن بحث میکند و هم از خارج از ذهن
موضوع فلسفه عام و فراگیر است برخلاف موضوع هر یک از علوم که شامل محدوده خاصی است
فلسفه چراها و چگونگی ها را از عوارض  و ظواهر اشیاء تا ذات و عمق وجود آنها را مورد بحث قرار میدهد
فلسفه از ازل تا ابد و دنیا و آخرت را مورد جستجو و بحث قرار میدهد یعنی فلسفه دارای قلمرو بسیار گسترده است در صورتیکه موضوع هر یک از علوم فقط شامل محدوده خاصی از جهان است


ادامه مطلب  

کُنکور!  

+ قاعدتا الان باید درس بخونم ولی نمیخونم، :)
+ سقراط و افلاطون و ارسطو اگر تموم بشن من برم دوره رنسانس شهر رو شیرینی میدم! :/
+ یه روزم میاد ک کنکور رو دادم نشستم بیکار، یهو میام اینجا اینارو میخونم بعد میگم یادش بخیر چقد اون موقه درس نمیخوندم! :))
+ راستی شهریوره هاااا، هیچ حواست هست؟؟ :)
+ و این منم/ زنی تنها/ در آستانه فصلی سرد...
+ چیزی نمونده به پله 25 م زندگیم! :)

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد معماری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد معماری لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 244 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ‏فصل اول ‏–‏ هنر و معماری اسلامی ‏–‏ خلاقیت و هنر : هنر خلقی بدون خلاقیت نمی تواند‏ صفت بودن را ب

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد معماری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد معماری لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 244 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ‏فصل اول ‏–‏ هنر و معماری اسلامی ‏–‏ خلاقیت و هنر : هنر خلقی بدون خلاقیت نمی تواند‏ صفت بودن را ب

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد معماری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد معماری لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 244 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ‏فصل اول ‏–‏ هنر و معماری اسلامی ‏–‏ خلاقیت و هنر : هنر خلقی بدون خلاقیت نمی تواند‏ صفت بودن را ب

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد معماری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق در مورد معماری لينک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 244 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ‏فصل اول ‏–‏ هنر و معماری اسلامی ‏–‏ خلاقیت و هنر : هنر خلقی بدون خلاقیت نمی تواند‏ صفت بودن را ب

ادامه مطلب  

اصلاح نژاد  

اصلاح نژاد فرضیه ایست که از زمان افلاطون با ما هست و اینگونه که از شواهد برمی آید همچنان خواهد بود ... هیچ چیزی برای تقویت بنیان های قومیتی بهتر از نژادپرستی نیست . فرقی نمی کند بر اساس عمل و رفتار باشد یا بر اساس شعارهای توخالی و تحریک کننده !!
 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ساعت های شوم... من شکستم و تو ندیدی  

تمام این سالهای بی‌ هیاهواین هفته‌های گنگ این روز‌های پر تکلف خاموش!!!!!تمام ساعت‌های بی‌ قراریکه سهم من از ما :) پنجره پنجره انتظار بودلحظه به لحظهزنده ماندم تا تو را دوست داشته باشمو ما نفهمیدیمکدامیک از مادر کدامین فصلچنین آسوده تن‌ به مردن داد ؟؟

ادامه مطلب  

برای من این از بهترین دیالوگ های دنیاست  

+خب از سرنوشت این آقا چه خبر؟
_ فالشون روشنه.بچه ها و خانومش دوسش دارن. آدم جالبیه حوا جون 
+آره جالب. جالبه که تو چهل سالگیت یه جوری باشی غیر از بقیه. تو بیست سالگی که همه شاعرن...

در دنیای تو ساعت چند است؟
مدت زیادی ست با مردن هر انسانی در ذهنم که روزی برایم جایگاه خاصی داشت، این دیالوگ را با خودم تکرار می کنم و به خودم قول می دهم هر روز به جای تحلیل رفتن، بیشتر دیوانه باشم. بیشتر سعی کنم شاعر باشم. بیشتر تخیل کنم. به فکر جذابیت های رفتاری باشم. دن

ادامه مطلب  

برای من این از بهترین دیالوگ های دنیاست  

+خب از سرنوشت این آقا چه خبر؟
_ فالشون روشنه.بچه ها و خانومش دوسش دارن. آدم جالبیه حوا جون 
+آره جالب. جالبه که تو چهل سالگیت یه جوری باشی غیر از بقیه. تو بیست سالگی که همه شاعرن...

در دنیای تو ساعت چند است؟
مدت زیادی ست با مردن هر انسانی در ذهنم که روزی برایم جایگاه خاصی داشت، این دیالوگ را با خودم تکرار می کنم و به خودم قول می دهم هر روز به جای تحلیل رفتن، بیشتر دیوانه باشم. بیشتر سعی کنم شاعر باشم. بیشتر تخیل کنم. به فکر جذابیت های رفتاری باشم. دن

ادامه مطلب  

برای من این از بهترین دیالوگ های دنیاست  

+خب از سرنوشت این آقا چه خبر؟
_ فالشون روشنه.بچه ها و خانومش دوسش دارن. آدم جالبیه حوا جون 
+آره جالب. جالبه که تو چهل سالگیت یه جوری باشی غیر از بقیه. تو بیست سالگی که همه شاعرن...

در دنیای تو ساعت چند است؟
مدت زیادی ست با مردن هر انسانی در ذهنم که روزی برایم جایگاه خاصی داشت، این دیالوگ را با خودم تکرار می کنم و به خودم قول می دهم هر روز به جای تحلیل رفتن، بیشتر دیوانه باشم. بیشتر سعی کنم شاعر باشم. بیشتر تخیل کنم. به فکر جذابیت های رفتاری باشم. دن

ادامه مطلب  

برای من این از بهترین دیالوگ های دنیاست  

+خب از سرنوشت این آقا چه خبر؟
_ فالشون روشنه.بچه ها و خانومش دوسش دارن. آدم جالبیه حوا جون 
+آره جالب. جالبه که تو چهل سالگیت یه جوری باشی غیر از بقیه. تو بیست سالگی که همه شاعرن...

در دنیای تو ساعت چند است؟
مدت زیادی ست با مردن هر انسانی در ذهنم که روزی برایم جایگاه خاصی داشت، این دیالوگ را با خودم تکرار می کنم و به خودم قول می دهم هر روز به جای تحلیل رفتن، بیشتر دیوانه باشم. بیشتر سعی کنم شاعر باشم. بیشتر تخیل کنم. به فکر جذابیت های رفتاری باشم. دن

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تئوری‌های شهرنشینی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود پاورپوینت تئوری‌های شهرنشینی در این بخش پاورپوینت تئوری‌های شهرنشینی در 34 اسلاید برای برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.     فهرست مطالب: مقدمه انواع نظریه دوره های نظریه کلاسیک یونان باستان افلاطون

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تئوری‌های شهرنشینی  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود پاورپوینت تئوری‌های شهرنشینی در این بخش پاورپوینت تئوری‌های شهرنشینی در 34 اسلاید برای برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.     فهرست مطالب: مقدمه انواع نظریه دوره های نظریه کلاسیک یونان باستان افلاطون

ادامه مطلب  

حاشا  

از مرگ ...هرگز از مرگ نهراسیده اماگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی استکه مزد گورکناز آزادی آدمیافزون تر باشدجستنیافتنو آنگاهبه اختیار برگزیدنو از خویشتن خویشبا روئی پی افکندن ...اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشدحاشاحاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشمشاملو

ادامه مطلب  

حاشا  

از مرگ ...هرگز از مرگ نهراسیده اماگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی استکه مزد گورکناز آزادی آدمیافزون تر باشدجستنیافتنو آنگاهبه اختیار برگزیدنو از خویشتن خویشبا روئی پی افکندن ...اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشدحاشاحاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشمشاملو

ادامه مطلب  

حاشا  

از مرگ ...هرگز از مرگ نهراسیده اماگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی استکه مزد گورکناز آزادی آدمیافزون تر باشدجستنیافتنو آنگاهبه اختیار برگزیدنو از خویشتن خویشبا روئی پی افکندن ...اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشدحاشاحاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشمشاملو

ادامه مطلب  

حاشا  

از مرگ ...هرگز از مرگ نهراسیده اماگر چه دستانش از ابتذال، شکننده تر بود.هراس من – باری – همه از مردن در سرزمینی استکه مزد گورکناز آزادی آدمیافزون تر باشدجستنیافتنو آنگاهبه اختیار برگزیدنو از خویشتن خویشبا روئی پی افکندن ...اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشدحاشاحاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشمشاملو

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1