چند غنچه


هر سه‌تايشان
دعوتي هر ساله از سوي مركز خدمات
خدا خيرشان بدهد
چقدر خوشحال مي‌شوند كودكان


امسال هر سه‌تايشان
بهترين ِ كلاس‌شان هستند
شاگرد اول يعني
اين گفته معلم‌هايشان است
درس‌هايي را مي‌خوانند
كه يك‌بار
به صورت كامل
تابستان خوانده‌اند
چطوري؟
اين‌طوري كه روزهاي ابتداي تابستان هر سال
به كتاب‌فروشي درسي بازارچه المهدي صفائيه مي‌رويم
با هم
و كتاب رياضي و بنويسيم سال بعدشان را مي‌خريم
هر روز دو صفحه از هر كتاب را مي‌نويسند
به مِهر نرسيده
كتاب‌ها تمام مي‌شود
به مدرسه كه مي‌روند
درس‌هاي اصلي را پيشاپيش خوانده‌اند!


اين روش را از شيوه آموزشي حوزه فراگرفتم
اصراري كه اساتيد ما داشتند بر پيش‌مطالعه
اين‌كه شاگرد سر كلاس حاضر نشود
مگر اين‌كه از قبل
درس را از روي كتاب خوانده باشد


كمي هم به روش G5 شباهت رسانده
تكراري كه با فاصله همراه مي‌شود
و اطلاعات را به حافظه درازمدّت منتقل مي‌سازد


خدا را شكر كه در اين چند سال خوب جواب داده
و تأثير مثبتي در يادگيري آنان داشته


آموزش نيز از وظايفي‌ست كه پيش از مدرسه
و البته كه بيش از مدرسه
بر عهده والدين است!


دعا مي‌كنم خدا حفظ‌شان كناد و از خواصّ اهل حق قرارشان دهاد! آمين!


پ.ن.
دو تا شلوار آبي را
همين‌هايي كه پسرهايم پوشيده‌اند
چند روز پيش خودم برايشان دوختم
پارچه‌اش را هم از سه‌شنبه‌بازار محل خودمان خريدم
ارزان و مناسب
گفتم كودك‌اند
به نظرم رسيد رنگي شاد برايشان انتخاب كنم
چون جيب داخلي هم دارد
بزرگ و جادار
دو تا
يكي در هر طرف
كه راحت پول‌هايشان را در آن قرار بدهند
خيلي به آن علاقه‌مند شده‌اند! :)


پ.ن.
تصوير همين همايش را
اولين‌باري كه شركت كرديم
دو سال پيش
در اين نشاني قرار داده بودم!


منبع این نوشته : منبع
كتاب